Distansarbete utan återvändo

I mars rekommenderade Folkhälsomyndigheten alla som kan att arbeta hemifrån för att undvika spridning av coronaviruset. I somras upprepades uppmaningen. Nu gäller rekommendationen att om möjligt jobba hemma fram till årsskiftet.

Men kommer vi någonsin tillbaka till våra arbetsplatser på samma sätt som före coronautbrottet?

Nej, svarar några hr-chefer i kommunerna som Dagens Samhälle har talat med. 

– Hela världen är överens om att vi inte kommer att arbeta likadant som före pandemin. Den digitala arbetsplatsen har absolut fått en skjuts. Men vad det nya normala blir måste vi ha en vidare dialog om, säger personaldirektör Birgitta Forsberg i Umeå.

Hr-chef Henric Magnusson på Sollentuna kommun berättar att de arbetar i två spår. Ett kortsiktigt med justeringar under hösten utifrån smittläget, där en mer allmän växelvis tjänstgöring ska införas på kontoret så snart möjligt. Och ett mer långsiktigt spår där man drar slutsatser av det senaste halvårets distansarbete och hur det påverkar jobbet framöver.

– Jag tror att våra medarbetare i större utsträckning kommer att vilja jobba på distans. Nu vet vi hur tekniken kan hjälpa oss att gå i den riktningen. Men innan man drar för stora växlar på detta tror jag att vi måste ta del av den kunskap om distansarbete som kommer att växa fram successivt.

Nätverket för kommunala personalchefer i Stockholms län har börjat titta på frågan. 

– Jag tror att vi har mycket att lära av varandra, säger Henric Magnusson.

Vad har ni själva lärt er?

– Att det har gått förvånansvärt bra att arbeta på distans. Man kan jobba mer fokuserat, slipper restiden och vi har blivit mer vana vid att hantera de digitala verktygen. 

Sollentuna kommun skickade i augusti ut en enkät till sina medarbetare om distansarbetet.

Mycket har fungerat väl. Men medarbetarna lyfter också fram problem: att man blir mer stillasittande, inte har tillgång till samma goda arbetsmiljö som på kontoret med till exempel höj- och sänkbara skrivbord, och att kreativa diskussioner kan bli svårare i videomöten. 

– Och så saknar många sina kollegor. Sådana stämningar är svårt för cheferna att fånga upp när man inte möts fysiskt, säger Henric Magnusson.

Även Örebro ligger i startgroparna för att organisera arbetet på ett nytt sätt efter pandemin.

– Det finns ingen återvändo. Vi kommer inte att gå tillbaka till hur vi jobbade tidigare, säger kommunens hr-direktör Lena Larsson.

Många signalerar enligt henne att de vill jobba hemifrån även långsiktigt.

– Eller i alla fall att möjligheten ska finnas i större utsträckning. Nu är det så svart eller vitt. Jag tror att det blir mer grått framöver. För det finns också många som längtar tillbaka efter ett socialt sammanhang.

Kommunen har länge strävat efter att digitalisera mer av arbetet.

– Samtidigt har det funnits ett motstånd, eftersom man inte är van. Men så blev vi plötsligt tvungna. Och då gick det ju bra, säger Lena Larsson. 

Den nya långsiktiga policy om distansarbete som Örebro kommun förbereder är ännu bara på diskussionsstadiet. Men det handlar om att ta ställning till hur arbetsmiljön och rätt utrustning i hemmet ska säkras, hur stödet till cheferna ska se ut och om lokalerna ska krympas.

I Karlstads kommun tänker hr-direktör Gunilla Nilsson i liknande banor:

– Vi har tagit ett stort digitalt språng. Plötsligt har vi börjat använda oss av den teknik vi så länge talat om.

Hon varnar samtidigt för att svälja distansarbetet med hull och hår.

– Man får inte glömma att det sociala kittet är viktigt för en arbetsplats. Det här småpratet när man möts på vägen till kaffeautomaten svetsar oss samman. Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär också att erbjuda ett socialt sammanhang där vi trivs tillsammans och hjälper varandra.

I Norrköping kan det nya sättet att se på distansarbete få konsekvenser för hur Rådhuset ska rustas.

– Vi har fått en skjuts i digitaliseringen som en del av vår verksamhetsutveckling. Krisen har gjort oss vassare och skickligare vad gäller distansarbete. När vi inom kort ska renovera Rådhuset tar vi med oss de här erfarenheterna. Det blir en pusselbit i hur vi ska utforma framtidens kontor, säger kommunens personaldirektör Anna Thörn.

Denna artikel är publicerad på Dagenssamhälle Text Stefan Helte