Arbetsmiljön när du arbetar hemifrån

Hjälps man åt går det ofta att skapa en bra arbetsmiljö även utanför kontoret. Det handlar bland annat om att arbetsgivaren är lyhörd gentemot sina medarbetare. Samtidigt måste arbetstagaren meddela om något inte fungerar som det ska. 

Vid arbete hemifrån krävs helt enkelt en nära och regelbunden dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare för att fånga upp tecken på problem och ohälsa. I tider när det kan vara svårt att träffas fysiskt är det extra viktigt att använda de digitala hjälpmedel för möten som finns. 

På Arbetsmiljöverkets webb hittar du information som kan ligga till grund för en undersökning av arbetsmiljön vid arbete hemma, som till exempel ergonomi, belysning, ljud, temperaturer samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.